Dokumentasjon - RenMSM
16328
page-template-default,page,page-id-16328,theme-bridge,bridge-core-3.1.9,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-30.6.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.8,vc_responsive

Nettsider dedikert til MSM:
http://www.msm-info.com

 

http://www.msmguide.com

 

Review artikler:

 

MSM Monograph. http://www.altmedrev.com/publications/8/4/438.pdf

 

Examine.com sin komplette gjennomgang av MSM som kosttilskudd: http://examine.com/supplements/Methylsulfonylmethane/

 

Svovel; “det glemte mineralet”:

 

Nimni et.al. 2007. Are we getting enough sulfur in our diet? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2198910/

 

Denne har en solid gjennomgang av svovel som essensielt næringsstoff, og hvilke faktorer som kan bidra til at vi får for lite svovel. Den nevner også MSM som et svoveltilskudd og at det raskt blir omformet til sulfat når det kommer inn i kroppen.

 

Det er mange faktorer som reduserer svovel, men den viktigste de bruker i forskning er acetaminophen (paracet). Andre faktorer kan være skade, betennelse, eller annen sykdom. Alderdom er også en tilstand med sterkt redusert svovel tilgjengelig i kroppen.

 

Studien sier at GSH er en måte for kroppen å lagre svovel. Den nevner også at når man får lite SAA synker glutationsproduksjonen men over halvparten, fra 7 S i GSH pr. 10 S i protein, til <3 S i GSH per 10 S i protein. Det viser til at kroppen prioriterer protein over GSH. Ved hard trening f.eks. vil protein prioriteres over GSH. I tillegg beskriver den hvordan økt GSH hemmer prostaglandin produksjonen og virker dermed betennelsendempende slik ibux og den type medisiner gjør.

 

Denne studien har det viktigste bildet over mulige svovelunderskudd ved forskjellige diett typer. Her blir det vist at vegetarianere, veganere, eldre, slankedietter og det de kaller “health conscious diet” får direkte svovelmangel om de tar paracet som trekker enda mer svovel ut av kroppen. Eller om de har andre tilstander som trekker svovel ut av kroppen, som f.eks. betennelser.

 

Ingenbleek and Kimura 2013. Nutritional essentiality of sulfur in health and disease. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23815141

 

Denne beskriver det aller meste om svovel og hvorfor det er et viktig næringsstoff å fokusere på. Den nevner bl.a. at svovel tilskudd, f.eks. MSM, går inn i TBS (total body sulfur pool) som en svovelkilde for glutation. Sammen med metionin og cystein fra maten.

 

Den nevner også hvordan stress og betennelser skaper en større «turnover» av proteiner, som ofte ikke samsvarer med inntaket av proteiner. Man blir da kronisk på underskudd av svovel og proteiner. Dette forklarer hvorfor MSM er nyttig ved betennelses- og stresstilstander.

 

Ingenbleek 2006. The Nutritional Relationship Linking Sulfur to Nitrogen in Living Organisms. http://jn.nutrition.org/content/136/6/1641S.long

 

Denne nevner at svovel har 2 typer “body pools” i kroppen: en med rask gjennomstrømning (10 dagers halveringstid) og en med sakte gjennomstrømning (175 dagers halveringstid). Den raske består hovedsaklig av GSH (glutation), og den sakte består av muskelvev med Taurin som svovelkilde. Og den nevner at GSH har 2 typer “pools”, en med 4 timers halveringstid i leveren, og med 4 dagers halveringstid i blodet.

 

Den nevner også at svovel i urin synker med 87% etter 10 dager med svovelfattig diett (vegetar).

 

Den konkluderer med at SAA-fattig kost gir lite svovel i “total body sulfur-pool”, og homocystein økes som et forsøk på å gjenvinne svovel. Situasjonen blir bare forverret om man har en betennelsestilstand i tillegg, som bare trekker enda mer svovel ut av kroppen.

 

Parcell 2002. Sulfur in human nutrition and applications in medicine. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11896744, hele er her: http://www.altmedrev.com/publications/7/1/22.pdf

 

Dette er den desidert beste og viktigste gjennomgangen av hva svovel kan bidra med i helse og medisin. Den er muligens også den mest siterte studien i forbindelse med MSM. Her blir de aller fleste svovel-kosttilskuddene diskutert, og MSM får en stor rolle. Den gir en komplett forståelse av alle aspekter rundt svovel og kosthold.

 

Den nevner hvordan tilførsel av svovel i mate kan redusere behovet for svovelholdige aminosyrer som metionin og cystein. Den nevner også hvordan svovelforbruker øker ved idrett eller sykdom, og at normal svovelinntak fra mat kanskje ikke er nok i slike tilfeller.

 

Den nevner at spedbarn trenger omtrent 5x mengden svovel (met og cys) pr.kg enn det voksne trenger. 2 år gamle barn trenger dobbelt så mye. Siden barn veier mye mindre enn voksne, helt ned i 30-40x mindre for spedbarn, er dosen mye mindre likevel, men det er verdt å legge merke til at barn trenger mye svovel.

 

Den nevner at MSM er like lite giftig som vann, altså ett av de minst giftige stoffene i naturen.

 

Ingenbleek 2009. Hyperhomocysteinemia is a Biomarker of Sulfur-Deficiency in Human Morbiditieshttp://benthamopen.com/ABSTRACT/TOCCHEMJ-2-49

 

Her nevnes hvordan høy homocystein sammen med lav transthyretin kan brukes som en indikasjon på svovelmangel, siden lav transthyretin ikke nødvendigvis er aktuelt ved ren b-vitamin mangel. I mange tilfeller responderer ikke homocystein på b-vitamin tilførsel. Kun 34-40% av tilfellene med høy homocystein kan forklares med b-vitamin mangel. Dette har gjort at forskere som Yves Ingenbleek har kommet frem til at svovel-mangel også er en mulig årsak. Når vi inkluderer denne innsikten kan alle tilfeller av høy homocystein forklares fysiologisk.

 

Brosnan and Brosnan 2006. The sulfur-containing amino acids: an overview. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16702333

 

Fukagawa and Galbraith 2004. Advancing age and other factors influencing the balance between amino acid requirements and toxicity. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15173432

 

Komarnisky et.al. 2003. Sulfur: its clinical and toxicologic aspects. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12507640

 

Trening og restitusjon:

 

Godwin et.al. 2015. MSM enhances LPS-induced inflammatory response after exercise http://www.jissn.com/content/12/S1/P48

 

Konkluderer med at: «MSM is able to reduce the initial cytokine surge that is induced by acute exercise, while allowing for an efficient response to infectious stimuli after a single bout of acute exercise.»

 

Withee et.al 2015. Effects of MSM on exercise-induced muscle and joint pain: a pilot study http://www.jissn.com/content/12/S1/P8

Konkluderer med at: «Three weeks of MSM supplementation at 3g/day attenuated post-exercise muscle and joint pain at clinically significant levels compared to placebo.»

Kalman et.al. 2013. A Randomized Double Blind Placebo Controlled Evaluation of MSM for Exercise Induced Discomfort/Pain. http://www.fasebj.org/cgi/content/meeting_abstract/27/1_MeetingAbstracts/1076.7?sid=45406119-c4b6-4741-b2e0-00c62c332e5a

 

3g/d, 14 dager. 24 deltakere. Denne studien viser en signifikant reduksjon av stølhet og ubehag etter trening. Deltakerene uten MSM fikk mer enn dobbelt så mye smerte. Il-6, en betennelsesdempende cytokin, viste også en signifikant forskjell i MSM gruppen. IL-6 stimulerer leveren til å produsere mer glukose og til å forbrenne fett som musklene kan bruke til å lage energi. Mer om IL-6 her: http://www.fasebj.org/content/16/11/1335.full.

 

Kalman et.al. 2012. Influence of methylsulfonylmethane on markers of exercise recovery and performance in healthy men: a pilot study. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3507661/

 

1,5 eller 3g/d, 30 dager. Denne studien viser en statistisk signifikant reduksjon i stølhet etter trening, med større effekt på 3g/d. Gruppen som spiste MSM fikk også økt utholdenhet, men det virker som at dose-responsen krever større dose før dette blir statistisk signifikant. Studien viste også en signifikant reduksjon i homocystein ved bruk av MSM, samt en signifikant økning i total antioksidant kapasitet. Begge disse faktorene er viktige i beskyttelsen av treningsindusert skade. Men dette var en liten pilotstudie uten placebokontroll og med bare 8 deltakere. Ingen statistisk signifikant økning i glutation i denne studien.

 

Nakhostin-Roohi et. al. 2011. Effect of chronic supplementation with methylsulfonylmethane on oxidative stress following acute exercise in untrained healthy men. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21899544

 

50mg/kg/d, 10 dager. Dette tilsvarer 4g for en mann på 80kg. 18 deltakere. Randomisert og placebokontrollert. Denne studien viste signifikante forskjeller i flere faktorer som uttrykker oksidativt stress. Trening øker Serum malondialdehyde (MDA), protein carbonyl (PC) og plasma oksidert glutathione (GSSG). Med MSM ble det ingen økning i noen av disse faktorene. Dette viser at det blir mindre oksidativt stress hos de som trener. Den viste også en signifikant økning i glutation (GSH) med bruk av MSM.

 

Barmaki S, et.al. 2012. Effect of methylsulfonylmethane supplementation on exercise – Induced muscle damage and total antioxidant capacity. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22525653

 

50mg/kg/d, 10 dager. Dette tilsvarer 4g for en mann på 80kg. 18 deltakere. Randomisert og placebokontrollert. Denne studien viste at MSM gir mindre plager av treningen ved at det øker antioksidantkapasiteten (kun fra abstract). CK og bilirubin er faktorer som kommer med treningsindusert muskelskade. Både Kreatin kinease (CK) og bilirubin ble statistisk signifikant redusert hos gruppen som brukte MSM, mens total antioksidantkapasitet (TAC) ble signifikant økt. Dette viser at de som spiser MSM får mindre plager fra treningen og raskere restitusjon.

 

Nakhostin-Roohi 2013. Effect of single dose administration of methylsulfonylmethane on oxidative stress following acute exhaustive exercise. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24523764 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3920715/ 

 

100mg/kg, kun 1 gang. Dette tilsvarer 8g for en mann på 80kg. 16 deltakere. Randomisert og placebokontrollert. Denne studien viste at kun én høy dose med MSM gir resultater på markører etter trening. Protein Cabonyl (PC), urinsyre og bilirubin var signifikant redusert, og antioksidantkapasiteten (TAC) viste en statistisk signifikant økning. Men en enkelt dose MSM er ikke nok til å øke glutation.

 

Lu 2012. Glutathione synthesis. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3549305/

 

Wu et.al. 2004. Glutathione Metabolism and Its Implications for Health. http://jn.nutrition.org/content/134/3/489.long

 

Ballatori et.al. 2009. Glutathione dysregulation and the etiology and progression of human diseases. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2756154/

 

Hunter and Grimble 1997. Dietary sulphur amino acid adequacy influences glutathione synthesis and glutathione-dependent enzymes during the inflammatory response to endotoxin and tumour necrosis factor-alpha in rats. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9093011

 

Oksidativt stress:

 

Mohammadi et.al. 2012. Protective effects of methylsulfonylmethane on hemodynamics and oxidative stress in monocrotaline-induced pulmonary hypertensive rats. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23118745

 

Amirshahrokhi et.al. 2013. Effect of methylsulfonylmethane on paraquat-induced acute lung and liver injury in mice. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23595869

 

Bohlooli et.al. 2013. Effect of Methylsulfonylmethane Pretreatment on Acetaminophen Induced Hepatotoxicity in Rats. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786100/

 

Kamel and El Morsy 2014. Hepatoprotective effect of methylsulfonylmethane against carbon tetrachloride-induced acute liver injury in rats. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23591777

 

DeSilvestro et.al. 2008. Methylsulfonylmethane (MSM) Intake in Mice Produces Elevated Liver Glutathione and Partially Protects Against Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury. http://www.fasebj.org/cgi/content/meeting_abstract/22/1_MeetingAbstracts/445.8?sid=45406119-c4b6-4741-b2e0-00c62c332e5a

 

Seneff et.al. 2015. A novel hypothesis for atherosclerosis as a cholesterol sulfate deficiency syndrome. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26014131

 

Betennelse:

 

Ahn et.al. 2014. Methylsulfonylmethane inhibits NLRP3 inflammasome activation. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25461402

 

Kim et.al. 2009. The anti-inflammatory effects of methylsulfonylmethane on lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in murine macrophages. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19336900 (hele studien her: https://www.jstage.jst.go.jp/article/bpb/32/4/32_4_651/_pdf)

 

Ebisazaki 2003. Aspirin and methylsulfonylmethane (MSM): a search for common mechanisms, with implications for cancer prevention. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12680248

 

Kloesch 2011. Dimethyl sulphoxide and dimethyl sulphone are potent inhibitors of IL-6 and IL-8 expression in the human chondrocyte cell line C-28/I2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21821055

 

Ledd:

 

Pagonis et.al. 2014. The Effect of Methylsulfonylmethane on Osteoarthritic Large Joints and Mobility. http://www.ghrnet.org/index.php/ijo/article/view/745/862

 

Ezaki et.al. 2013. Assessment of safety and efficacy of methylsulfonylmethane on bone and knee joints in osteoarthritis animal model. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23011466

 

Debbi et.al 2011. Efficacy of methylsulfonylmethane supplementation on osteoarthritis of the knee: a randomized controlled study. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3141601/

 

Usha and Naido 2004. Randomised, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of Oral Glucosamine, Methylsulfonylmethane and their Combination in Osteoarthritis. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17516722

 

Brien et.a. 2008. Systematic review of the nutritional supplements dimethyl sulfoxide (DMSO) and methylsulfonylmethane (MSM) in the treatment of osteoarthritis. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18417375

 

Kim et.al. 2006. Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial. http://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(05)00285-2/fulltext

 

Amiel etla. 2008. Assessment of methylsulfonylmethane (MSM) on the development of osteoarthritis (OA): An animal study. http://www.fasebj.org/cgi/content/meeting_abstract/22/1_MeetingAbstracts/1094.3?sid=45406119-c4b6-4741-b2e0-00c62c332e5a

 

Joung et.al. 2012. MSM Enhances GH Signaling via the Jak2/STAT5b Pathway in Osteoblast-Like Cells and Osteoblast Differentiation through the Activation of STAT5b in MSCs. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23071812

 

Ameye and Chee 2006.Osteoarthritis and nutrition. From nutraceuticals to functional foods: a systematic review of the scientific evidence. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1779427/

 

Van der Kraan et.al. 1990. High susceptibility of human articular cartilage glycosaminoglycan synthesis to changes in inorganic sulfate availability. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2355296

 

Allergi:

 

Barrager et.al. 2002. A multicentered, open-label trial on the safety and efficacy of methylsulfonylmethane in the treatment of seasonal allergic rhinitis. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12006124

 

Hud, hår og negler:

 

Anthonavage et.al. 2015. Effects of Oral Supplementation With Methylsulfonylmethane on Skin Health and Wrinkle Reduction. http://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2015-11/effects-oral-supplementation-methylsulfonylmethane-skin-health-and-wrinkle-reduction

 

Forskerene konkluderte med at det var en statistisk signifikant reduksjon i rynker og linjer i huden til deltakerene (kvinner i 40-50 årene), allerede etter bare 4 måneder! Det ble også gjort genanalyser i cellekulturer (in vitro). Disse viste at MSM endrer genene for betennelse, barriærefunksjon, fugtighet og struktur i hudceller. Forskerene antar at endringer i genuttrykk er noe av utgangspunktet for MSM sin gode effekt på hud, hår og negler.

 

Mage/tarm:

 

Amirshahrokhi et.al. 2011. The effect of methylsulfonylmethane on the experimental colitis in the rat. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21463646

 

Denne studien viser at MSM reduserer skader fra betennelse i tarmen, både makroskopiske og mikroskopiske skader. Den viste også at glutation (GSH) økte i tarmen. Forkserene konkluderer med at MSM har beskyttende effekt på tarmbetennelser.

 

Dawiskiba et.al. 2014. Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3886005/

 

Denne studien nevner at det er svært lite dimethyl sulfone (et annet navn på MSM-molekylet) i tarmene til de med forskjellige former for irritabel tarm syndromer, f.eks. ulcerøs kolitt og crohns. Forskerene mener dette faktisk kan brukes som en del av diagnostiseringen av irritabel tarm syndromer.

 

Chen et.al. 2014. L-methionine supplementation maintains the integrity and barrier function of the small-intestinal mucosa in post-weaning piglets. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24477834

 

Fang et.al. 2010. Nutrition and health relevant regulation of intestinal sulfur amino acid metabolism. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20162307

 

Shyntum et.al. 2009. Dietary Sulfur Amino Acid Supplementation Reduces Small Bowel Thiol/Disulfide Redox State and Stimulates Ileal Mucosal Growth after Massive Small Bowel Resection in Rats. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777475

 

Bauchart-Thevret et.al. 2009. Sulfur amino acid deficiency upregulates intestinal methionine cycle activity and suppresses epithelial growth in neonatal pigs. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2692405/

 

Opptak:

Bloomer et.al. 2015. Serum MSM Concentrations Following One Month of MSM Treatment in Healthy Men http://www.omicsgroup.org/journals/serum-msm-concentrations-following-one-month-of-msm-treatment-in-healthy-men-2167-065X-1000135.php?aid=51655

 

Magnusson et.al. 2007. Pharmacokinetics and distribution of [35S]methylsulfonylmethane following oral administration to rats. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17263509

 

Lin et.al. 2001. Accumulation of methylsulfonylmethane in the human brain: identification by multinuclear magnetic resonance spectroscopy. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11641045

 

Engelke et.al. 2005. Dimethyl sulfone in human cerebrospinal fluid and blood plasma confirmed by one-dimensional (1)H and two-dimensional (1)H-(13)C NMR. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15996001

 

He and Slupsky 2014. Metabolic Fingerprint of Dimethyl Sulfone (DMSO2) in Microbial-Mammalian Co-metabolism. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25245235

 

Richmond 1986. Incorporation of methylsulfonylmethane sulfur into guinea pig serum proteins. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3736326

 

FDA (Mattilsynet i USA) sin gjennomgang av MSMs fysiologi som førte til godkjennelse som GRAS (Generally Recognized as Safe). http://www.fda.gov/ucm/groups/fdagov-public/@fdagov-foods-gen/documents/document/ucm269126.pdf

 

Toksisitet:

 

Mattilsynets risiko profilering av MSM nevner at NOAEL (No Observed Adverce Effect Level) er helt opp til 1500 mg/kg/dag i 90 dager, og at normal kosttilskudssdoser (8-40 mg/kg/dag) er helt uten noen form for toksisitet: http://www.mattilsynet.no/kosmetikk/stoffer_i_kosmetikk/risk_profile_dimethyl_sulphone.9870/binary/Risk%20Profile%20Dimethyl%20Sulphone

 

Magnuson et.al. 2007. Oral developmental toxicity study of methylsulfonylmethane in rats. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17258373/

 

Horváth et.al. 2002. Toxicity of methylsulfonylmethane in rats. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12387309/

 

Andre artikler:

 

Sulfur Deficiency. http://www.westonaprice.org/health-topics/abcs-of-nutrition/sulfur-deficiency/

 

Om svovelmangel og autisme. Omfattende artikkel om hva svovelmangel kan gjøre i kroppen: http://www.npif.no/index.php/annen-behandling/sulfat

 

Bøker om MSM:

 

The Miracle of MSM: The Natural Solution for Pain. http://www.amazon.com/Miracle-MSM-Natural-Solution-Pain-ebook/dp/B002JF1MZ6/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1414417543&sr=1-1&keywords=msm

 

The MSM Miracle. http://www.amazon.com/MSM-Miracle-Earl-Mindell-ebook/dp/B000PY3F0I/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1414417543&sr=1-2&keywords=msm

 

MSM: On Our Way Back to Health with Sulfur. http://www.amazon.com/MSM-Our-Back-Health-Sulfur/dp/1890766003/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1414417543&sr=1-3&keywords=msm

 

MSM: The Definitive Guide. http://www.amazon.com/MSM-Definitive-Guide-Nutritional-Breakthrough-ebook/dp/B001QCYJJO/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1414417543&sr=1-6&keywords=msm